Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla
 
  TACITUS MINDRE
  SKRIFTER


  Dialogus de oratoribus
  Agricola
  Germania

 
ANNALES
 

  BELLO GALLICO

 
LIVIUS
 

  BEOWULF

  WIDSITH
 

  ISLÄNDSKA SAGOR
 
  Jomsvikingasagan
  Ramnkel Frösgode
  Gisle Sursson
  Gunnlög ormtunga
  Hervararsagan
 

  HISTORIA NORWEGIE
  HEIMSKRINGLA

  STYRBJÖRNS SAGA
 
 
 
Cornelius Tacitus

  Snorre Sturlasson
 
Isländska skalder
 


Örjan Martinsson

Hervars och Hedreks saga

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Kapitel 1
Bärsärken Arngrims anor.

Här börjar sagan om konung Hedrek den vise. Det förtäljes, att i forntiden kallades Finnmarkens norra del Jotunhem. Landet söder ut, det som ligger emellan Jotunhem och Hålågaland, benämndes Ymesland. Vida kring i Jotunhem bodde resar; några voro blott halvresar. I denna tid försiggick en mäktig sammanblandning av folken, ty resarna togo sig kvinnor från Ymesland. Konungen i Jotunhem hette Gudmund. Han var en ivrig gudadyrkare. Grund hette hans gård och häradet, vari den låg, Glasesvall. Han var vis och mäktig. Med sina män levde han i många mansåldrar, och hedningarnas tro är, att Odödlighetens åker ligger i hans rike: från envar, som dit kommer, vika krankhet och ålderdom, och han kan icke dö. Efter Gudmunds död gav folket honom sin dyrkan och kallade honom sin gud. Hövund hette hans son, en vettig och framsynt man. Han dömde i alla de mål, som kommo före i de tillgränsande landen. Vrång dom fällde han aldrig, och ingen dristade sig att bryta emot hans domar.

Härgrim hette en rese och bergsbo; från Ymesland rövade han Åma Ymesdotter. Hon vart hans hustru. Deras son var Härgrim halvtroll. Han bortförde från Jotunhem Agn alvaspränge och äktade henne sedan. Deras son var Orim. Agn var Starkad Ålekämpes trolovade. Åtta armar hade denne. Han var på färd norr ut kring Elivågor, när hon vart bortrövad. Då han åter kommit hem, dräpte han Härgrim halvtroll i en holmgång. Agn borrade ett svärd igenom sig, ty hon ville icke varda Starkads maka. Han tog därefter ur Alfhem konung Alfs dotter Alfhild, men Tor dräpte honom sedan, och Alfhild for tillbaka till sina fränder. Agns son Grim dvaldes hos henne, till dess han drog ut på vikingatåg och vart en väldig härmän. Han äktade Starkad Ålekämpes dotter Böggerd. På den ö vid Hålågaland, som heter Bolm, tog han sig bostad, och vart kallad Ögrim Bolm. Hans son med Böggerd var bärsärken Arngrim, som sedan bodde på Bolm och var en mäkta frejdad man.

Kapitel 2 - Arngrims söner.
Tillbaka till Hervararsagans förstasida

Kapitel 1 saknas i den äldre R-handskriften och kan därför mycket väl vara ett senare tillägg till den ursprungliga Hervararsagan.
  • Jotunhem ("Jättehem") kallades ursprungligen den värld, som jättarna troddes bebo. Människornas värld tänktes upptaga mitten av jordskivan och vara omgiven av en stor bergmur; denna värld kallas Midgård. Utanför Midgård var Jotunhem, som i synnerhet åt öster och norr troddes vara befolkat av jättar och troll. Senare började man tänka sig Jotunhem såsom ett land beläget på de stora slätterna omkring Vita havet.