Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla
 
  TACITUS MINDRE
  SKRIFTER


  Dialogus de oratoribus
  Agricola
  Germania

 
ANNALES
 

  BELLO GALLICO

 
LIVIUS
 

  BEOWULF

  WIDSITH
 

  ISLÄNDSKA SAGOR
 
  Jomsvikingasagan
  Ramnkel Frösgode
  Gisle Sursson
  Gunnlög ormtunga
  Hervararsagan
 

  HISTORIA NORWEGIE
  HEIMSKRINGLA

  STYRBJÖRNS SAGA
 
 
 
Cornelius Tacitus

  Snorre Sturlasson
 
Isländska skalder
 


Örjan Martinsson

Tacitus mindre skrifter
I svensk översättning med inledningar och anmärkningar av Per Persson
(dessutom en andra översättning av Germania av N. E. Hammarstedt)

År 1929 utgavs Per Perssons översättning av Dialogus de oratoribus, Agricola och Germania. Denna bok innehåller alltjämt den senaste svenska översättningen av de två förstnämnda verken. Den senaste översättningen av Germania gjordes av Alf Önnerfors 1960 och är fortfarande upphovsrättsskyddad. Det är däremot inte N. E. Hammarsteds översättning av Germania från 1916. Jag har därför även publicerat Hammarsteds översättning jämsides med Per Persson för att underlätta jämförelser och därmed få större förståelse för verket.

Om ni vill skriva ut Germania så finns hela skriften (Per Perssons översättning) samlad i en word-fil, dock utan fotnoter. För den som vill veta mer om översättarna har jag publicerat artiklar från Nordisk Familjebok om  Per Persson och N. E. Hammarstedt. Av intresse kan också min egen artikel om Cornelius Tacitus och Olof Kolmodins översättning av Annalerna vara.

Allmän inledning av Per Persson

Dialogus de oratoribus
Inledning av Per Persson

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Agricola
Inledning av Per Persson

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Germania
Inledning av Per Persson
Inledning av N. E. Hammarstedt

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Utöver Tacitus mindre skrifter har jag också skannat in de två exkurserna om germanerna som Julius Caesar gjorde i sitt verk om kriget i Gallien. Dessa var en föregångare till Tacitus skrift Germania och är intressant som jämförelse. Texterna finns på denna sida.