Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla
 
  TACITUS MINDRE
  SKRIFTER


  Dialogus de oratoribus
  Agricola
  Germania

 
ANNALES
 

  BELLO GALLICO

 
LIVIUS
 

  BEOWULF

  WIDSITH
 

  ISLÄNDSKA SAGOR
 
  Jomsvikingasagan
  Ramnkel Frösgode
  Gisle Sursson
  Gunnlög ormtunga
  Hervararsagan
 

  HISTORIA NORWEGIE
  HEIMSKRINGLA

  STYRBJÖRNS SAGA
 
 
 
Cornelius Tacitus

  Snorre Sturlasson
 
Isländska skalder
 


Örjan Martinsson

Historiska källor

  

Denna del av Tacitus.nu syftar till att göra viktiga källor till vår historia lätt tillgängliga för en stor publik. Eftersom min hemsida är uppkallad efter Romarrikets främste historiker är det naturligt att hans mindre skrifter var de allra första texter som skannades in. Dessa är tre till antalet och den första är Dialogus de oratoribus som är en nedteckning av en diskussion mellan tre romerska talare om varför talekonsten hade förfallit under Roms kejsartid. Den andra skriften är ett äreminne över Tacitus svärfar Agricola vars främsta insats var erövringen av norra England och södra Skottland. Som en följd av detta innehåller skriften intressant geografisk och etnografisk information om antikens Britannien. En mer renodlad etnografisk skildring är den skrift som han i alla fall i Sverige är mest berömd för, nämligen Germania som beskriver Romarrikets fruktade nordliga fiender och som innehåller det första omnämnandet av svearnas folkstam. Som en jämförelse till Tacitus skildring av germanerna har motsvarade avsnitt från Julius Caesars Bello Gallico också publicerats här. Sedan tidigare har det här funnits en artikel om Cornelius Tacitus som har skrivits av mig. Tacitus främsta verk är dock hans skildring av Romarrikets historia under de tidiga kejsarna, dvs. hans Annaler. Detta verk utgör en fortsättning på Livius mastodontverk ab urbe condita.

Utöver antika källor ligger tonvikten på avdelningen "Historiska källor" på den isländska sagolitteraturen. Det främsta verket av dessa är Snorre Sturlassons Heimskringla som är den allra viktigaste enskilda källan till Skandinaviens historia. Heimskringla beskriver egentligen Norges historia men innehåller mycket information om svenska förhållanden. Den allra första delen, Ynglingasagan, handlar till exempel om Sveriges förhistoriska kungar av Ynglingaätten. Som en jämförelse till denna saga har jag även publicerat en engelsk översättning av de två kapitel från Historia Norwegie som skildrar Ynglingaätten. Ytterligare sagor tillkommer successivt såsom Hervararsagan, Gunnlaug ormstungas saga, Jomsvikingasagan och Styrbjörns saga.

Örjan Martinsson

Bilderna ovan visar två versioner av en och samma runsten. Nämligen U173 som är den enda runsten som finns i Värmdö kommun där jag bor. Den restaurerade versionen till höger är från 2015 medan den orestaurerade till vänster är från 2007. Texten lyder "Skalle och Sibbe och Lívsten lät resa stenen efter Andvätt sin fader, och Gillög efter sin make".