Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla
 
  TACITUS MINDRE
  SKRIFTER


  Dialogus de oratoribus
  Agricola
  Germania

 
ANNALES
 

  BELLO GALLICO

 
LIVIUS
 

  BEOWULF

  WIDSITH
 

  ISLÄNDSKA SAGOR
 
  Jomsvikingasagan
  Ramnkel Frösgode
  Gisle Sursson
  Gunnlög ormtunga
  Hervararsagan
 

  HISTORIA NORWEGIE
  HEIMSKRINGLA

  STYRBJÖRNS SAGA
 
 
 
Cornelius Tacitus

  Snorre Sturlasson
 
Isländska skalder
 


Örjan Martinsson

Jomsvikingarnas saga

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Kapitel 10
Palnatokes död.

Nu hade Vagn i fyra1 somrar varit tillsammans jomsvikingarna. Kort tid efter det de återkommit hem den fjärde hösten, kände Palnatoke sig sjuk. Vagn var då femton år gammal. När sjukdomen angripit Palnatoke, inbjödo jomsvikingarna konung Burislef till borgen. Palnatoke sade till honom:

— Mig anar, herre, att jag icke skall få flera sjukdomar än denna; det synes sannolikt för min ålders skull. Min mening är, att en man må i mitt ställe koras till hövding här i Jomsborg och ombestyra de ärenden, jag hittills stått före.
— Vem tyckes dig bäst fallen till styresman? sporde konungen.
— Många äro här utmärkta i tapperhet, svarade Palnatoke, och stora kämpar, men jag tror dock, att dem brister något av det, som funnits hos mig — om än självros kan synas eder skymta fram av mina ord! Bue och Vagn äro i krafter och idrottsfärdighet för mer än alla de andra och på allt vis ypperligt utrustade, men de hava dock icke till fyllest det skaplynne, jag tror böra tillkomma den, som här skall vara förstyre. Bue är ordkarg och något strävsint, och Vagn är även fåordig; men ingen är klokare än Sigvalde. Han har ock det bästa hövdingsskicket. Honom finner jag både för vettets och rådklokhetens skull mest duglig att döma i de mål, som här kunna komma före.

Konung Burislef svarade:
— Ofta hava dina råd varit oss goda, och skall även detta, du nu givit, följas. Det torde gagna oss alla mest. När vi därtill nödgas befara, att vi icke länge få lyssna till råd av dig, äro vi dess mer skyldiga att följa detta ditt sista. I dig hava vi haft vårt fastaste stöd, och främmande folk ha efter din hitkomst mindre oroat vårt rike.

Sigvalde var ej ovillig att varda Palnatokes efterträdare, och han åtog sig hövdingskapet efter dennes råd och konung Burislefs och alla jomsvikingars. Palnatoke gav sonsonen Vagn sitt rike i Bretland: tillsammans med Björn bretske skulle han äga och härska över det. Han bad jomsvikingarna på allt sätt vårda sig om Vagn, och han sade därvid många fagra ord. Sålunda yppade han, att han höll sin frände mycket kär, och att det var honom värderikt, om Vagn bemöttes väl. Ej länge därefter dog han, och alla kämparna funno förlusten stor, ty näppeligen gällde någon för hans jämlike i den tiden,

Kapitel 11 - Sigvaldes svek mot konung Sven.
Tillbaka till Jomsvikingasagans förstasida


De viktigaste platserna och landskapen i Jomsvikingarnas saga.
Skildringen av Palnatokes död är något längre här än i den version Lee M. Hollander har översatt. I den ingår Sigvaldes frieri till Burislefs dotter Astrid i detta kapitel istället för i det följande.
  1. I Hollanders version hade Vagn bara varit hos jomsvikingarna i tre år, vilket rimmar bättre med påståendena att Vagn var 12 år när han kom till Jomsborg och nu var 15 år).