Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla

  HEIMSKRINGLA
 

  Prologus
  Ynglingaätten
  Halvdan svarte

  Harald hårfagre
  Håkon den gode
  Harald gråfäll
  Olav Tryggvesson
  Olav den helige
  Magnus den gode
  Harald hårdråde
  Olav kyrre
  Magnus barfot
  Magnussönerna

  Harald gille
  Haraldssönerna
  Håkon härdabred
  Magnus Erlingsson

  Snorre Sturlasson
 
Isländska skalder
 

 
  ANDRA SAGOR
 

  Gisle Sursson

  Gunnlög ormtunga

  Hervararsagan
 
Historia Norwegie
 
Jomsvikingasagan

  Ramnkel Frösgode

  Styrbjörns saga

 
 
  TACITUS
 
  Agricola
  Germania
  Dialogus de oratoribus
 
Annales

  BELLO GALLICO

 
LIVIUS
  BEOWULF
  WIDSITH
 


Örjan Martinsson

Konung Magnus barfots historia


Magnus barfot låter hänga Egil (kapitel 6).

Magnus Barfot efterträdde sin fredlige far Olav Kyrre 1093. Han blev tvungen att acceptera sin kusin Håkon Toresfostre som medkung men denne dog strax efter. Magnus som var mer lik sin krigiske farfar Harald Hårdråde än fadern Olav Kyrre härjade därefter Halland slog ned uppror på hemmaplan samt genomförde ett framgångsrikt krigståg till de Brittiska öarna 1098 där han lade under sig flera landområden. Mindre framgångsrikt var hans krig mot Sverige som syftade till att erövra Dalsland. 1101 mötte han de danska och svenska kungarna i Kungahälla och slöt fred. Ett av fredsvillkoren var ett giftermål med den svenska prinsessan Margareta Fredkulla som förde med sig Dalsland som hemgift. Magnus barfot vände sig sedan återigen till de brittiska öarna där dödades av irländare 1103 när hans här råkade ut för ett bakhåll.

Nedan följer en innehållsförteckning över Magnus barfots sago med kapitelrubriker. Som jämförelse till Snorre Sturlassons skildring av kriget mot Sverige finns även en sida med utdrag från Theodoricus Monachus, Ágrip och Morkinskinna.

Magnus blir ensam kung

1
2 Håkons död.
3 Härtåg i Halland.

Thore och Egils uppror

4 Om Thore på Steig.
5 Om Thore och hans tilltag.
6 Thores och Egils död.
7 Straffdomar mot trönderna.

Krigståg på de Brittiska öarna

8 Konung Magnus härfärd till Suderöarna.
9 Om konung Godröds son Lagman.
10 Jarlen Huges fall.
11 Orknöjarlarnas död.

Krig mot Sverige

12 Strid mellan konung Magnus och konung Inge.
13 Om norrmännen.
14 Striden vid Foxerne.
15 Konungamötet i älven.
16 Konung Magnus giftermål.

Arvstvisten med Skopte

17 Oenighet mellan konung Magnus och Skopte.
18 Finn Skoptessons färd.
19 Ogmund Skoptessons färd.
20 Skopte far bort ur landet.

Olav den heliges mirakel

21 Om konung Olavs underverk.
22 Mera om konung Olavs underverk.

Krigståg på Irland

23 Härnadståg till Irland.
24 Konung Magnus gör en landstigning.
25 Konung Magnus fall.
26 Om konung Magnus och Vidkunn Joansson.

Tillbaka till Heimskringlas förstasida.