Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla

  HEIMSKRINGLA
 

  Prologus
  Ynglingaätten
  Halvdan svarte

  Harald hårfagre
  Håkon den gode
  Harald gråfäll
  Olav Tryggvesson
  Olav den helige
  Magnus den gode
  Harald hårdråde
  Olav kyrre
  Magnus barfot
  Magnussönerna

  Harald gille
  Haraldssönerna
  Håkon härdabred
  Magnus Erlingsson

  Snorre Sturlasson
 
Isländska skalder
 

 
  ANDRA SAGOR
 

  Gisle Sursson

  Gunnlög ormtunga

  Hervararsagan
 
Historia Norwegie
 
Jomsvikingasagan

  Ramnkel Frösgode

  Styrbjörns saga

 
 
  TACITUS
 
  Agricola
  Germania
  Dialogus de oratoribus
 
Annales

  BELLO GALLICO

 
LIVIUS
  BEOWULF
  WIDSITH
 


Örjan Martinsson

Ynglingaättens historia


Konung Ane vill blota sin siste son. (kapitel 25)

Ynglingaätten är den legendariska kungaätt som sägs ha regerat Sverige under förhistorisk tid. Enligt den norsk-isländska historieskrivningen härstammade det norska kungahuset från denna ätt genom att skåningen Ivar Vidfamne i mitten av 600-talet fördrev dem från Svitjod till Värmland varifrån de senare gjorde sig till kungar över norska småriken. Moderna historiker är emellertid skeptiska till de norska kungarnas koppling till Ynglingaätten och pekar på att de norska ynglingakungarna har namn som börjar med konsonanter medan de svenska ynglingakungarnas namn börjar med vokaler, vilket talar emot påståendet att det skulle vara frågan om samma ätt. På samma sätt ifrågasätter de att de äldsta kungarna från Fjolner till Dag skulle ha någon som helst verklighetsförankring. De egentliga ynglingakungarna vars historia kan ha någon kärna av sanning är de vars namn börjar med vokaler, dvs från Agne till Olof Trätälja. Ynglingaätten hävdade härstamning från guden Frej och de kristna islänningar som skrev ned sagorna försökte förklara detta med att asagudarna i själva verket var vanliga människor som efter sin död dyrkades som gudar. Det är dock få som tror på den förklaringen idag.

Nedan följer en innehållsförteckning över Ynglingasagan med kapitelrubriker. Jämför även Snorres version av Ynglingaättens historia med Historia Norwegie.

Asagudarna
1 Om ländernas fördelning på jordytan
2 Om Oden.
3 Om Oden och hans bröder.
4 Strid med vanerna.
5 Om Gevjon.
6 Om Odens färdigheter.
7 Mera om Odens färdigheter.
8 Oden stiftar lagar.
9 Odens död.
10 Frös död.
Påhittade sagokungar
11 Konung Fjolnes död.
12 Om Svegde.
13 Om Vanlande.
14 Visburs död.
15 Domaldes död.
16 Domars död.
17 Dyggves död.
18 Om Dag den vise.
Sagokungar med en kärna av sanning
19 Om Agne.
20 Om Alrek och Erik.
21 Om Alv och Inge.
22 Konung Hugleiks fall.
23 Konung Gudlaugs död.
24 Jorunds död.
25 Konung Auns död.
26 Konung Egils död.
27 Konung Ottars fall.
28 Konung Adils giftermål.
29 Konung Adils död.
30 Rolv krakes fall.
31 Konung Solves död.
32 Konung Ingvars dråp.
Bröt-Anund och Ingjald Illråde
33 Om konung Anund.
34 Om Ingjald illråde.
35 Anunds död.
36 Mordbranden i Uppsala.
37 Hjorvards giftermål.
38 Strid emellan konung Ingjald och Granmar.
39 Konung Granmars död.
40 Ingjald illrådes död.
Ynglingakungarna i Värmland och Norge
41 Om Ivar vidfamne.
42 Om Olav »trätälja».
43 Olav »trätälja» brännes inne.
44 Om Halvdan.
45 Om Ingjald.
46 Konung Östens död.
47 Konung Halvdans död.
48 Gudröds död.
49 Konung Olavs död.
50

Tillbaka till Heimskringlas förstasida.