Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla
 
  TACITUS MINDRE
  SKRIFTER


  Dialogus de oratoribus
  Agricola
  Germania

 
ANNALES
 

  BELLO GALLICO

 
LIVIUS
 

  BEOWULF

  WIDSITH
 

  ISLÄNDSKA SAGOR
 
  Jomsvikingasagan
  Ramnkel Frösgode
  Gisle Sursson
  Gunnlög ormtunga
  Hervararsagan
 

  HISTORIA NORWEGIE
  HEIMSKRINGLA

  STYRBJÖRNS SAGA
 
 
 
Cornelius Tacitus

  Snorre Sturlasson
 
Isländska skalder
 


Örjan Martinsson

Sagan om Gunnlög ormtunga och Skald-Ramn

Översatt till svenska av Albert Ulrik Bååth.


Gunnlög ormtungas hemort vid Borgarfjorden.

Den isländska saga som har översatts allra flest gånger till olika språk handlar om hur två män, Gunnlög ormtunga och Skald-Ramn (Gunnlaug ormstunga och Hravn) stred om samma kvinna, nämligen Helga den fagra, barnbarn till den berömde skalden Egil Skallagrimsson. Sagan utspelar sig i början av 1000-talet och skildrar Gunnlögs resor till Norge, England, Irland, Orkneyöarna och Sverige. Sagans upphovsman är okänd, men den skrevs ned i slutet av 1200-talet och dess stil röjer ett inflytande från den höviska riddardiktningen som var mycket populär på kontinenten vid denna tid.

Den översättning som har publicerats här är A. U. Bååths från 1800-talet, men sagan har översatts till svenska flera gånger. Den mest kända översättningen är Hjalmar Alvings från 1938 och han har skrivit följande inledning till denna saga.

Om Gunnlaug ormstungas saga är i det föregående omtalat, att dess skådeplats — när sagan utspelas på Island — är samma bygd, som vi lärt känna i Egil Skallagrimssons saga. Liksom de två sagornas händelser ligga varandra nära i rummet, ligga de också varandra nära i tiden: Gunnlaug ormstunga och Helga den fagra beräknas vara födda sex år före Egils död (omkr. 990), och Gunnlaugs och Hravns sista envig bör ha ägt rum tjugofem år senare.

Som sagans tillkomsttid kan med tämlig visshet angivas slutet av 1200-talet, men vem som är dess författare, vet man icke. Att han varit väl förtrogen med trakten kring Borg är emellertid tydligt.

Sagan om Gunnlög ormtunga och Skald-Ramn