Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla
 
  TACITUS MINDRE
  SKRIFTER


  Dialogus de oratoribus
  Agricola
  Germania

 
ANNALES
 

  BELLO GALLICO

 
LIVIUS
 

  BEOWULF

  WIDSITH
 

  ISLÄNDSKA SAGOR
 
  Jomsvikingasagan
  Ramnkel Frösgode
  Gisle Sursson
  Gunnlög ormtunga
  Hervararsagan
 

  HISTORIA NORWEGIE
  HEIMSKRINGLA

  STYRBJÖRNS SAGA
 
 
 
Cornelius Tacitus

  Snorre Sturlasson
 
Isländska skalder
 


Örjan Martinsson

Beowulf

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Kapitel 28
Han omtalar sin färd för Hygelac. Danahovet.

Sedan gick den starke med sin skara
Att längs efter sanden vandra öfver sjövången,
1965 Den vida stranden. Sunnan sken solen,
Verldens ljus. De lade tillrygga
Vägen med kraft dit der de sporde,
Att jarlarnes värn, Ongentheovs bane,1
Den unge stridskonungen inne i borgen
1970 Utdelade ringar. För Hygelac vardt
Beovulfs färd snabbt förkunnad:
Att vapenbrodern, kämparnes värn,
Kommit med lifvet dit till gården,
Gått till borgen oskadd från stridsleken.
1975 Snabbt reddes rum, som den mäktige bjöd,
Inne i salen åt de komne gästerna.
Sedan satte sig frände vid sidan af frände,
Som öfverstått striden, då mannafursten
Med högtidligt tal helsat den hulde,
1980 Med storslagna ord. Med mjödkannor gick
Hän genom salen Häreðs dotter2,
Vänlig mot folket, satte dryckeskärlet
I hjeltarnes hand. Hygelac började
Höfviskt spörja sin sällskapsbroder
1985 I den höga salen — han plågades af nyfikenhet —
Hvilka sjö-göternas resor varit:
»Hur gick det er på färden, käre Beovulf,
»Då du plötsligt beslöt att söka
»Strid i fjerran öfver det salta vattnet,
1990 »Kamp uti Hjort? Har du väl i någon mån
»Afhjelpt för Hroðgar, den frejdade konungen,
»Det vidt kända lidandet? Svallande sjöd
»Min sorg deröfver, jag hade ej hopp
»Om den käres företag. Jag bad dig länge,
1995 »Att du ej skulle uppsöka den mordiske gasten,
»Utan låta syd-danerna sjelfva utkämpa
»Striden mot Grendel. Gud tackar jag
»För att jag fått se dig oskadd.»
Ecgtheovs son Beovulf talade:
2000 »Välkändt är, o konung Hygelac,
»För många män det frejdade mötet,
»Hvilken kamp mellan mig och Grendel
»Vardt på den plats, der han beredt
»Seger-scyldingarne mycken sorg,
2005 »Elände för lifvet: jag hämnades allt detta,
»Så att ingen af Grendels fränder på jorden,
»Som lefver längst af det leda slägtet
»I träskets famn*), bör skryta öfver
»Det morgonlarmet. — Jag kom då först
2010 »Till ringsalen att helsa Hroðgar.
»Straxt anvisade mig Healfdenes frejdade son,
»Då han hade lärt känna min hug,
»Plats vid sidan af sin egen son,

Sedan gick den starke med sin skara
Att längs efter sanden vandra över sjövången,
1965 Den vida stranden. Sunnan sken solen,
Världens ljus. De lade tillrygga
Vägen med fart dit där de sporde,
Att jarlarnes värn, Ongentheows bane,1
Den unge stridskonungen inne i borgen
1970 Utdelade ringar. För Hygelac vart
Beowulfs färd snabbt förkunnad:
Att vapenbrodern, kämparnes värn,
Kommit med livet dit till godset,
Gående till borgen oskadd från stridsleken.
1975 Snabbt reddes rum, som den mäktige bjöd,
Inne i salen åt de ankomna gästerna.
Sedan satte sig fränden, som överstått striden,
Mitt emot fränden, då mannafursten
Med högtidligt tal hälsat den hulde,
1980 Med valda ord. Med mjödkannor gick
Hän genom salen Häreðs dotter2,
Vänlig mot folket, satte dryckeskärlet
I hjältarnes hand. Hygelac började
Höviskt spörja sin bordskamrat
1985 I den höga salen — han plågades av nyfikenhet —
Vilka äventyr sjö-götarne haft:
»Hur gick det er på vägen, käre Beowulf,
»Då du plötsligt beslöt att söka
»Strid i fjärran över det salta vattnet,
1990 »Kamp uti Hjort? Har du väl i någon mån
»Avhjälpt för Hroðgar, den frejdade konungen,
»Det vitt kända lidandet? Svallande sjöd
»Min sorg däröver, jag hade ej hopp
»Om den käres företag. Jag bad dig länge,
1995 »Att du ej skulle uppsöka den mordiske gasten,
»Utan låta syd-danerna själva utkämpa
»Striden mot Grendel. Gud tackar jag
»För att jag fått se dig oskadd.»
Ecgtheows son Beowulf talade:
2000 »Välkänt är, o konung Hygelac,
»För många män det frejdade mötet,
»Vilken kamp mellan mig och Grendel
»Vart på den plats, där han berett
»Seger-scyldingarne mycken sorg,
2005 »Elände för livet: jag hämnades allt detta,
»Så att ingen av Grendels fränder på jorden,
»Som lever längst av det leda släktet
»I träskets famn*) kan skryta över
»Det gryningslarmet. — Jag kom då först
2010  »Till ringsalen att hälsa Hroðgar.
»Strax anvisade mig Healfdenes frejdade son,
»Då han hade lärt känna min hug,
»Plats vid sin sidan av sin egen son.

Kapitel 29 - Daner och strids-barder.
Tillbaka till Beowulfs förstasida.

  1. Hygelac kallas här för sveakungen Ongentheovs baneman eftersom det var hans hirdman Eofor som fällde det dödande hugget. Händelsen skildras på raderna 2977-2981.
  2. Hygd, Hygelacs hustru.
  • Eller: Snärd i brott.