Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla


  


 

 

 
 


 
 

 


 


Örjan Martinsson


Ländermännen hylla den krönte konung Magnus (kapitel 22).

Magnus Erlingsson som var kung 1161-1184 var den förste kung som inte gjorde anspråk på att tillhöra Harald Hårfagers ätt på fädernet. Han blev  vald till kung av anhängarna till den stupade Inge Krokrygg eftersom de inte ville förlika sig med Håkon Herdebrei. Magnus var bara fem år gammal när han valdes och den verklige regenten var länge hans far Erling Skakke. Till en början levde de dock en kort tid i exil i Danmark. Mot löftet att ge Danmark området runt Oslofjorden (Viken) fick de danskt stöd och lyckades besegra Håkon Herdebrei 1161. Trots att Håkon stupade ville dennes anhängare inte förlikas med Magnus Erlingsson, i synnerhet inte eftersom Erling Skakkes krav var så hårda. De valde istället det ena kongsemnet efter det andra som kung och fortsatte att bekämpa Magnus Erlingsson. För att stärka hans legitimitet som kung såg Erling till att Magnus blev den förste norske kung som kröntes (1164). När det tycktes som om inbördesstriderna hade ebbat ut krävde den danske kungen Valdemar den store att få de områden som han hade blivit lovad. Erling var ovillig till detta och en konflikt mellan Danmark och Norge bröt ut. Den slutade med en kompromiss som gick ut på att Danmark fick Viken men att Erling Skakke fick styra det som dansk jarl. Inbördesstriderna fortsatte dock under hela Magnus regeringstid och på 1170-talet gjorde Birkebeinarna sin entré i Norges historia. Magnus besegrade deras förste ledare Östen Östensson 1177 men skulle slutligen störtas av dennes arvtagare Sverre 1184.

Magnus Erlingssons saga är den sista i Snorre Sturlassons Heimskringla. Den slutar abrupt 1177 när det återstår sju år av Magnus regeringstid. Det är uppenbart att det är meningen att läsaren skulle fortsätta med att läsa den fristående Sverres saga som hade skrivits ett par decennier tidigare av Karl Jonsson. Sverre som utropade sig till kung 1177 räknas som Norges främste medeltida kung. Mig veterligen har Sverres saga inte översatts till svenska, men en engelsk översättning finns publicerad på Internet på denna sida.

Striderna mot Håkon Härdabred

1
2 Konung Magnus färd till Danmark.
3 Strid i Tunsberg.
4 Om Erling och Håkon.
5 Om Erlings här.
6 Om Erling »skakke».
7 Konung Håkons fall.
8 Konung Håkons hövdingar fly.

Striderna mot Sigurds anhängare

9 Om konung Sigurd.
10 Sigurd jarl förbannas.
11 Om Erling.
12 Om Erling.
13 Om Sigurd jarls fylking.
14 Sigurd jarls fall.
15 Om Markus.
16 Om ärkebiskop Östen.
17 Om Markus och Sigurd.
18 Sigurd blir dräpt.
19 Om Erling och Hisingsborna.
20 Fredrik och Bjarne bliva dräpta.

Magnus kröning och
konflikten med Danmark

21 Konung Magnus krönes.
22 Konung Magnus kröning.
23 Sändebud från konung Valdemar.
24 Om Erling.
25 Om tröndernas brev.
26 Om Erling och trönderna.
27 Konung Valdemars färd till Norge.
28 Erlings färd till Jutland.
29 Erlings färd till Danmark.
30 Konung Valdemars och Erlings samtal.

Striderna mot Olav och
Haralds avrättning

31 Om Olav.
32 Om Erling.
33 Striden på Rydjokul.
34 Strid på Stanger.
35 Harald blir dräpt.

Striderna mot Birkebeinarna

36 Om konung Östen Östensson.
37 Om konung Magnus och Erling jarl.
38 Om Nikolaus.
39 Om Erik och Nikolaus.
40 Nikolaus blir dräpt.
41 Östen tages till konung.
42 Konung Östens fall.
43 Om »birkebeinarna».
44