Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla


  


 

 

 
 


 
 

 


 


Örjan Martinsson


Konung Magnus erbjuder Åsmund sin yxa (kapitel 12).

Magnus den gode var Olav den heliges son som lyckades bli kung fem år efter Olavs död 1030 tack vare missnöjet med det danska styret och ryktena om Olavs helgonstatus. Magnus inledde sitt styre med att ta hämnd på sin fars fiender men lät sig senare förlikas med dem och fick då tillnamnet "den gode". Konflikten med Danmark löstes med ett avtal om att den kung som levde längst skulle ärva den andres rike. Detta innebar att Magnus 1042 också blev kung av Danmark och då drogs in i en lång konflikt med Sven Estridsson (Ulvsson) som också gjorde anspråk på Danmarks tron. Magnus vann alla slag men dog 1047. Han testamenterade Danmark till sin fiende Sven och Norge till sin halvbror Harald hårdråde som sedan 1045 hade varit hans medkung.

Snorre Sturlassons saga om Magnus den gode är egentligen bara en övergång mellan de två större sagorna om Olav den helige och Harald hårdråde. Magnus beslut att försöka vinna Norges krona behandlades redan i den föregående sagans sista kapitel. Precis innan Harald hårdråde kommer till Norge slutar sagan abrupt och följs av Harald hårdrådes saga. Fortsättningen av Magnus regeringstid skildras i denna saga från kapitel 20 till 30.

Magnus tar makten i Norge

1
2 Konung Magnus far från Svithiod.
3 Magnus Olavsson tages till konung.
4 Konung Svens flykt.
5 Konung Magnus färd i Norge.
6 Knut och konung Magnus sluta förbund.

Magnus styr Norge

7 Om drottning Astrid.
8 Om skalden Sigvat.
9 Om konung Magnus.
10 Konung Olavs relikskrin.
11 Om Thore hund.
12 Hårek från Thjotta blir dräpt.
13 Om Thorgeir »fläck».
14 Kalv Arnesson far bort från Norge.
15 Böndernas hot.
16 »Sanningssången».

Kampen om Danmarks tron

17 Om konungarna i England.
18 Om konung Magnus Olavsson.
19 Om konung Magnus här.
20 Konung Magnus kommer till Danmark.
21 Om konung Magnus.
22 Om Sven Ulvsson.
23 Sven Ulvsson får jarldöme.
24 Magnus härtåg till Venden.
25 Sven får konungatiteln.
26 Om konung Magnus här.
27 Konung Olav gör ett under.
28 Kampen på Hlyrskogsheden.
29 Striden på Re.
30 Kampen vid Åros.
31 Konung Svens flykt.
32 Fyn brännes.
33 Striden vid Helganäs.
34 Konung Magnus härtåg.
35 Om konung Magnus strider.

Anspråket på Englands tron

36 Konung Magnus brev.
37 Konung Edvards svar.

Harald hårdrådes historia