Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla


  


 

 

 
 


 
 

 


 


Örjan Martinsson


Hildur ber konung Harald om nåd för sin son Gånge-Rolv (kapitel 24).

Harald Hårfager var den kung som för första gången enade Norge till ett rike. Han gjorde detta genom att besegra alla andra småkungar samt sveakungen Erik Emundsson. Men han sådde också fröna till rikets upplösning genom att skaffa sig ett otal söner med flera fruar och ge dem småkungadömen i arv. Sönerna började strida inbördes redan under Haralds livstid.

Riksenandet

1 Harald tager emot konungadömet.
2 Östenssönernas fall.
3 Om Gyda Eriksdotter.
4 Konung Harald avlägger löfte.
5 Strid i Orkadalen.
6 Landskifte och riksstyrelse.
7 Strid i Gaulardalen.
8 Harald vinner Naumudalsfylke.
9 Konung Harald ordnar sin skeppsbesättning.
10 Strid vid Solskel.
11 Konung Arnvids och konung Audbjörns fall.
12 Konung Vemund brännes inne.
13 Om konung Harald och Sveakonungen Erik.
14 Åke blir dräpt.
15 Konung Haralds färd till Tunsberg.
16 Strid i Götaland.
17 Konung Harald drager till Upplanden.
18 Slaget i Hafsfjorden.
19 Konung Harald blir ensam härskare i Norge.

Harald styr Norge

20 Om konung Haralds barn.
21 Konung Haralds giftermål.
22 Konung Haralds färd västerut.
23 Konung Harald låter klippa sitt hår.
24 Gånge-Rolv blir fredlös.
25 Om jätten Svåse.
26 Om Thjodolv från Hvine.
27 Om jarlen Torv-Einar på Orknöarna.
28 Konung Erik Emundssons död.
29 Härtig Guthorms död.
30 Ragnvald Mörejarls död.
31 Halvdan högbens fall.
32 Förlikning mellan konung Harald och Einar jarl.
33 Konung Eriks giftermål.

Riket delas mellan sönerna

34 Om Haralds söner.
35 Ragnvald »likbens» död.
36 Björn köpmans fall.
37 Konungarna förlikas.
38 Håkon den godes födelse.
39 Konung Adalsteins budsändning.
40 Hauks färd till England
41 Håkon döpes.
42 Erik tager riket i arv.
43 Konung Haralds död.
44 Olavs och Sigröds fall.

Håkon den godes historia