Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla


  


 

 

 
 


 
 

 


 


Örjan Martinsson


Drottning Ingrid och Gregorius hos konung Inge (kapitel 27).

Efter mordet på Harald Gille 1136 utbröt en tronstrid mellan mördaren Sigurd Slembedjäkne och Haralds minderåriga söner Inge och Sigurd. Inbördeskriget varade tre år och slutade med att Sigurd Slembedjäkne togs tillfånga och torterades ihjäl. 1142 anlände en vuxen son till Harald Gille vid namn Östen till Norge och accepterades tillsammans med ytterligare en oäkta Haraldsson som medregent. Den sistnämnde hette Magnus och dog tre år 1145 och hann aldrig bli myndig. När Inge och Sigurd blev äldre myndiga började osämjan mellan dem att visa sig och Sigurds provokationer ledde till att Inges hirdmän dödade Sigurd 1155. Därmed bröt inbördeskrig återigen ut och under två år stred Inge mot den kvarvarande brodern Östen innan även denne stupade 1157. Inge som var krokryggig (även kallad "Inge Krokrygg") förlitade sig på den framstående hirdmannen Gregorius Dagsson under dessa strider. Men inbördeskriget slutade inte med Östens död, utan dennes anhängare hyllade Sigurd Haraldssons son Håkon Herdebrei som kung istället, och under de följande fyra åren stupade först Gregorius och sedan Inge själv. I själva verket hade händelserna år 1155, och de djupa motsättningar som de följande strider resulterade i, satt igång ett inbördeskrig som skulle pågå mer eller mindre oavbrutet långt in på 1200-talet.

Snorre Sturlassons saga om Haraldssönerna börjar omedelbart efter mordet på Harald Gille men slutar sedan något abrupt efter Östen Haraldssons fall. De sista fyra åren av kung Inges regeringstid skildras istället i Håkon Herdebreis saga som i sin tur slutar abrupt med Inges död och fortsättes i Magnus Erlingssons saga.

Striderna mot Sigurd Slembedjäkne

1
2 Om Sigurd »slembedjäkne».
3 Konung Erik färd till Norge.
4 Staden Oslo brännes.
5 Om Sigurd »slembedjäkne».
6 Bentein blir dräpt.
7 Sigurd »slembedjäknes» härnadståg.
8 Konung Inges brev.
9 Ottar »birtings» tal.
10 Strid vid Holmengrå.
11 Sigurd »slembedjäkne» tages till fånga.
12 Sigurd »slembedjäkne» pinas.

Haraldssönerna regerar tillsammans

13 Östen Haraldsson kommer till Norge.
14 Ottar »birting» blir dräpt.
15 Om konung Östen Haraldsson.
16 Om Orm »konungsbroder».
17 Erlings och Ragnvald jarls utlandsfärd.
18 Håkons födelse.
19 Om Östen och Hisingsborna.
20 Konung Östen Haraldssons härfärd.
21 Om Haraldssönerna.
22
23 Kardinalen Nikolaus kommer till Norge.
24 Konung Olavs underverk.
25 Konung Olavs under med prästen Rikard.

Haraldssönerna strider mot varandra

26 Konung Inge och konung Sigurd hålla ting på Holmen.
27 Om Gregorius Dagsson.
28 Konung Sigurds fall.
29 Om Gregorius Dagsson.
30 Konung Inge och konung Östen förlikas.
31 Om konungarna Inge och Östen.
32

Håkon »härdabreds» historia