Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla


  


 

 

 
 
 

 


 


Örjan Martinsson


Konung Håkon öser vatten på jarlssonen. (kapitel 11)

Håkon den gode var den som vann maktkampen mellan Harald Hårfagers söner på 930-talet. Han ägnade sin regeringstid åt lagstiftning och krig mot Danmark. Danskarna stödde sönerna till brodern Erik Blodyx som Håkon hade störtat. Håkon vann alla slag men stupade i det sista varmed Erikssönerna tog över makten i Norge. Eftersom Håkon hade växt upp i England var han kristen, vilket vållade honom problem i det ännu hedniska Norge. I den föregående sagan om Harald Hårfager berättas om Håkons födsel och dop i kapitel 38 och 41.

Håkon tar makten i Norge

1 Håkon Adalsteinsfostre tages till konung.
2 Om konung Håkon.
3 Konung Erik lämnar landet.
4 Konung Eriks fall.
5 Gunnhildssönernas fall.

Krig mot Danmark

6 Strid på Jutland.
7 Strid i Öresund.
8 Konung Håkons härnadståg i Danmark.
9 Om konung Tryggve.
10 Om Gunnhildssönerna.

Lagstiftning

11 Håkon den mäktiges födelse.
12 Om Östen den elake. (Jämtland och Hälsingland)

Hedendomen

13 Om konung Håkon.
14 Om bloten.
15 Tinget på Frosta.
16 Sigurd jarls svar.
17 Om bloten.
18 Offergille på Mären.

Kampen mot Erikssönerna

19 Strid på Ogvaldsnes.
20 Konung Håkons lagstiftning.
21 Om Erikssönerna.
22 Erikssönernas färd till Norge.
23 Om Egil Ullsärk.
24 Slaget vid Frädarberg.
25 Om Erikssönerna.
26 Konung Gamles fall.
27 Egil ullsärk högsättes.
28 Konung Håkon får underrättelse om ett fientligt anfall.
29 Om Erikssönernas här.
30 Om konung Håkons här.
31 Eyvind »skreyas» fall.
32 Konung Håkons död.

Harald Gråfälls historia