Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla

  HEIMSKRINGLA
 

  Prologus
  Ynglingaätten
  Halvdan svarte

  Harald hårfagre
  Håkon den gode
  Harald gråfäll
  Olav Tryggvesson
  Olav den helige
  Magnus den gode
  Harald hårdråde
  Olav kyrre
  Magnus barfot
  Magnussönerna

  Harald gille
  Haraldssönerna
  Håkon härdabred
  Magnus Erlingsson

  Snorre Sturlasson
 
Isländska skalder
 

 
  ANDRA SAGOR
 

  Gisle Sursson

  Gunnlög ormtunga

  Hervararsagan
 
Historia Norwegie
 
Jomsvikingasagan

  Ramnkel Frösgode

  Styrbjörns saga

 
 
  TACITUS
 
  Agricola
  Germania
  Dialogus de oratoribus
 
Annales

  BELLO GALLICO

 
LIVIUS
  BEOWULF
  WIDSITH
 


Örjan Martinsson

Håkon den godes historia


Konung Håkon öser vatten på jarlssonen. (kapitel 11)

Håkon den gode var den som vann maktkampen mellan Harald Hårfagers söner på 930-talet. Han ägnade sin regeringstid åt lagstiftning och krig mot Danmark. Danskarna stödde sönerna till brodern Erik Blodyx som Håkon hade störtat. Håkon vann alla slag men stupade i det sista varmed Erikssönerna tog över makten i Norge. Eftersom Håkon hade växt upp i England var han kristen, vilket vållade honom problem i det ännu hedniska Norge. I den föregående sagan om Harald Hårfager berättas om Håkons födsel och dop i kapitel 38 och 41.

Håkon tar makten i Norge

1 Håkon Adalsteinsfostre tages till konung.
2 Om konung Håkon.
3 Konung Erik lämnar landet.
4 Konung Eriks fall.
5 Gunnhildssönernas fall.

Krig mot Danmark

6 Strid på Jutland.
7 Strid i Öresund.
8 Konung Håkons härnadståg i Danmark.
9 Om konung Tryggve.
10 Om Gunnhildssönerna.

Lagstiftning

11 Håkon den mäktiges födelse.
12 Om Östen den elake. (Jämtland och Hälsingland)

Hedendomen

13 Om konung Håkon.
14 Om bloten.
15 Tinget på Frosta.
16 Sigurd jarls svar.
17 Om bloten.
18 Offergille på Mären.

Kampen mot Erikssönerna

19 Strid på Ogvaldsnes.
20 Konung Håkons lagstiftning.
21 Om Erikssönerna.
22 Erikssönernas färd till Norge.
23 Om Egil Ullsärk.
24 Slaget vid Frädarberg.
25 Om Erikssönerna.
26 Konung Gamles fall.
27 Egil ullsärk högsättes.
28 Konung Håkon får underrättelse om ett fientligt anfall.
29 Om Erikssönernas här.
30 Om konung Håkons här.
31 Eyvind »skreyas» fall.
32 Konung Håkons död.

Tillbaka till Heimskringlas förstasida.