Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla
    


 

 


  
 

 


Örjan Martinsson

Översatt till svenska av Albert Ulrik Bååth.


Gunnlög ormtungas hemort vid Borgarfjorden.

Den isländska saga som har översatts allra flest gånger till olika språk handlar om hur två män, Gunnlög ormtunga och Skald-Ramn (Gunnlaug ormstunga och Hravn) stred om samma kvinna, nämligen Helga den fagra, barnbarn till den berömde skalden Egil Skallagrimsson. Sagan utspelar sig i början av 1000-talet och skildrar Gunnlögs resor till Norge, England, Irland, Orkneyöarna och Sverige. Sagans upphovsman är okänd, men den skrevs ned i slutet av 1200-talet och dess stil röjer ett inflytande från den höviska riddardiktningen som var mycket populär på kontinenten vid denna tid.

Den översättning som har publicerats här är A. U. Bååths från 1800-talet, men sagan har översatts till svenska flera gånger. Den mest kända översättningen är Hjalmar Alvings från 1938 och han har skrivit följande inledning till denna saga.

Om Gunnlaug ormstungas saga är i det föregående omtalat, att dess skådeplats — när sagan utspelas på Island — är samma bygd, som vi lärt känna i Egil Skallagrimssons saga. Liksom de två sagornas händelser ligga varandra nära i rummet, ligga de också varandra nära i tiden: Gunnlaug ormstunga och Helga den fagra beräknas vara födda sex år före Egils död (omkr. 990), och Gunnlaugs och Hravns sista envig bör ha ägt rum tjugofem år senare.

Som sagans tillkomsttid kan med tämlig visshet angivas slutet av 1200-talet, men vem som är dess författare, vet man icke. Att han varit väl förtrogen med trakten kring Borg är emellertid tydligt.

Sagan om Gunnlög ormtunga och Skald-Ramn