Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla


  


 

 

 
 
 

 


 


Örjan Martinsson


En tid senare talade Harald och Sven en kväll vid dryckesgillet (kapitel 22).

Harald Hårdråde var Olav den heliges halvbror som efter slaget vid Stiklestad tjänstgjorde som legosoldat hos den bysantinska kejsaren. Han återvände till Norge 1046 och accepterades som medkung av brorsonen Magnus den gode. Först hade han dock allierat sig med dennes fiende Sven Estridsson (Ulvsson) som stred om styret över Danmark. När Magnus dog 1047 blev Harald Hårdråde ensam kung över Norge och han tog över anspråket på Danmark. Följden av detta var ett krig som kulminerade med slaget vid Nissan i Halland 1062. Harald gav dock upp sitt anspråk i freden som slöts vid Göta älv 1064. Dessförinnan hade han kommit i konflikt med flera norska stormän varav Håkon Ivarsson var den främste. Konflikten ledde till ett krigståg mot Västergötland där den landsflyktige Håkon hade blivit jarl. Slutet för Harald Hårdråde kom när han i ett försök att bli kung över England ledde invaderade detta land med en stor här. I det avgörande slaget vid Stamford bridge 1066 stupade han tillsammans med många av hans män. Harald efterträddes av sin son Olav kyrre vars 26 år långa och fredliga regeringstid är ämnet för den kortaste sagan i Heimskringla

Harald hårdråde presenterades redan i Olav den heliges saga kapitel 76 när han var en liten pojke. Snorre skildrar också i samma saga hur den endast femton år gamle Harald övertalar sin bror att få delta i slaget vid Stiklastad (kapitlen 196, 198 och 209).

 

Haralds ungdomstid i österled
 
1
2 Konung Haralds färd till Miklagård.
3 Om Harald Sigurdsson.
4 Harald och Gyrge draga lott.
5 Om Harald Sigurdsson.
6 Strid på Sikelö.
7 Strid omkring en annan stad.
8 Strid vid den tredje staden.
9 Om Ulv och Halldor.
10 Strid vid den fjärde staden.
11 Om konung Harald.
12 Konung Haralds färd till Jorsaler.
13 Konung Harald sättes i fängelse.
14 Konung Olavs underverk.
     Den grekiske konungen bländas.

15 Konung Harald lämnar Miklagård.
16 Om Konung Harald.
17 Konung Haralds giftermål.

Allians med Sven Ulvsson och sedan Magnus den gode
 
18 Förbund mellan Harald och Sven Ulvsson.
19 Konung Haralds härnadståg.
20 Konung Magnus leding.
21 Konung Magnus söker fred med Harald.
22 Freden brytes emellan Harald och Sven.
23 Konung Magnus giver Harald halva Norge.
24 Konung Haralds gåvor.
 

Medregent till Magnus den gode och strider mot Sven Ulvsson
 
25 Om konung Magnus.
26 Om Sven Ulvsson.
27 Om konungens tilläggsplats.
28 Konung Magnus den godes död.
29 Konung Magnus likfärd.
30 Om konung Magnus.
31 Om konung Sven Ulfsson.
32 Om konung Harald Sigurdsson.
33 Konung Harald hårdrådes giftermål.
34 Om konung Sven.
35 Konung Harald flyr undan på Jutlandshavet.
 

Haralds konflikter med norska stormän
 
36 Om konung Harald.
37 Om Ulv Ospaksson.
38 Om konung Harald.
39 Om Håkon Ivarsson.
40 Om Einar »tambarskälve».
41 Om jarlen Orm.
42 Om konung Harald.
43 Om Einar »tambarskälve».
44 Einars och Eindrides fall.
45 Om konung Harald och Finn Arnesson.
46 Finn Arnessons färd.
47 Om Finn och Håkon Ivarsson.
48 Håkon Ivarssons frieri.
49 Åsmund blir dräpt.
50 Håkon Ivarssons giftermål.
51 Konung Harald och Kalv förlikas.
52 Kalv Arnessons fall.
53 Finn Arnesson far bort ur landet.
54 Om Guthorm Gunnhildsson.
55 Konung Olavs underverk.
56 Mera om konung Olavs underverk.
57 Ytterligare om konung Olavs underverk.

Slaget vid Nissan
 
58 Konung Haralds härtåg.
59 Konung Haralds skeppsbyggnad.
60 Konung Haralds uppbåd.
61 Om konung Haralds här.
62 Om konung Svens här.
63 Striden vid Nissan börjar.
64 Konung Svens flykt.
65 Om konung Harald.
66 Finn Arnesson får nåd.
67 Om konung Sven.

Fred med Sven och Strider mot Håkon Ivarsson (i Götaland)
 
68 Om hirdmännens tal.
69 Harald drager emot Håkon jarl.
70 Om Håkon jarl.
 
71 Konung Harald och konung Sven förlikas.
72 Strid emellan konung Harald och Håkon jarl.
73 Om konung Harald.
74 Om konung Harald.

Förspel till det engelska härtåget
 
75 Om Englands konungar.
76 Om Harald Gudinisson.
77 Konung Edvards död.
78 Tostes färd till Danmark.
79 Tostes färd till Norge.
80 Gyrds dröm.
81 Thords dröm.
82 Konung Haralds dröm.

Slaget vid Stamford Bridge
 
83 Striden vid Skardaborg.
84 Om jarlarnas fylking.
85 Striden vid Humbra.
86 Om Toste jarl.
87 Konung Haralds landstigning.
88 Toste jarls råd.
89 Om konung Haralds slagordning.
90 Om konung Harald Gudinisson.
91 Engelsmännen erbjuda fred åt Toste jarl.
92 Striden börjar.
93 »Orre-striden» börjar.
94 Om Styrkår stallare.

Efterspel till det engelska härtåget
 
95 Om Vilhelm bastarden.
96 Harald Gudinissons fall.
97 Valthjov jarl blir dräpt.
 
98 Olav Haraldssons färd till Norge.
99 Om konung Harald Sigurdsson.
100 Om konung Harald.
101 Konung Magnus död.

Olav Kyrres historia.