Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla


  


 

 

 
 
 

 


 


Örjan Martinsson


Olav Tryggvesson och Sigrid storråda (kapitel 61).

Olav Tryggvason har gått till historien som den som återupprättade den norska monarkin efter en period av danskt herravälde och som med hårdhänta metoder kristnade Norge. Hans regeringstid varade bara åren 995-1000 eftersom hans fiender på hemmaplan stöddes av de danska och svenska kungarna och de besegrade Olav i det berömda slaget vid Svolder. Det var hans släkting Olav den helige som fick avsluta hans livsverk. Innan Olav Tryggvason blev kung hade han levt ett äventyrligt liv. Hans familj flydde från Norge när han var barn och tvingades leva som trälar i Estland. En släkting upptäckte honom och frigav Olav varefter han levde en tid i nuvarande Novgorod och i Vendland. Därefter ledde han vikingatåg i Västeuropa och blev döpt i England innan han återvände till Norge för att bli kung.

Parallellt med skildringen av Olav Tryggvasons liv berättar Snorre Sturlasson också om den politiska historien i Norge och Danmark där Håkon jarl och Harald Blåtand styrde. Viktiga episoder är kejsar Ottos krig mot Harald Blåtands och jomsvikingarnas angrepp mot Norge som ledde till det beryktade slaget i Hjörungavång. En mindre pålitlig version av den senare händelsen återfinns i Jomsvikingasagan.

Olav Tryggvason hamnar i Gårdarike

1 Olav Tryggvessons födelse.
2 Om Gunnhildssönerna.
3 Astrids färd.
4 Om kunskaparna.

5 Håkons färd.
6 Om Sigurd Eriksson.
7 Olav befrias och lämnar Estland
8 Dråpet på Klerkon.

Håkon jarl tar makten i Norge

9 Om Håkon jarl.
10 Om Guld-Harald.
11 Konung Haralds och Håkon jarls rådplägning.
12 Harald Gormssons budsändning till Norge.
13 Konung Haralds och Håkon jarls svek mot Guld-Harald.
14 Konung Harald gråfälls fall vid Hals.

15 Guld-Haralds död.
16 Gunnhildsönerna lämna landet.
17 Strid.
18 Strid i Sogn.
19 Håkon jarls giftermål
20 Tidende-Skoptes fall.

Olav som viking och Harald Blåtands kamp mot kejsar Otto

21 Olavs färd från Gårdarike.
22 Konung Olav Tryggvessons giftermål.
23 Håkon jarl får behålla den danske
     kungens inkomster i Norge.

24 Konung Haralds uppbåd.
25 Konung Olav Tryggvessons strider.
26 Strid vid Danevirke.

27 Konung Harald Gormsson och
     Håkon jarl taga dopet.

28 Kejsar Ottos hemfärd.
29 Konung Olav lämnar Vendland.
30 Konung Olavs härnadståg.
31 Konung Olov tager dopet.
32 Olov får Gyda till hustru.


Harald Blåtands fall och jomsvikingarna
 

33 Om Harald Gormsson.
34 Harald Gormssons fall.
35 Jomsvikingarnas löftesavläggelse.
36 Erik jarl samlar en här.
37 Erik jarls uppbåd.
38 Jomsvikingarnas tåg till Norge.
39 Om jomsvikingarna.

40 Jomsvikingaslaget börjar.
41 Sigvalde jarls flykt.
42 Gissur från Valdres dräpes.
43 Harald grenskes död.
44 Konung Olavs födelse.
45 Om Håkon jarl.
 


Olav tar makten i Norge och hans mor blir fri
 

46 Thore »klakkas» färd.
47 Olav Tryggvesson kommer till Norge.
48 Håkon jarls flykt.
49 Erlends död.

50 Håkon jarls huvud stenas.
51 Olav Tryggvesson tager emot
     konungadömet i Norge.

52 Lodens giftermål.


Kristnandet av Norge och Sigrid Storråda
 

53 Konung Olav kristnar Viken.
54 Om hordarna.
55 Rogaland kristnas.
56 Erling Skjalgssons frieri.
57 Hordaland kristnas.
58 Erling Skjalgssons bröllop.
59 Kristendomen påbjudes i Norge.
60 Konung Olavs frieri.
61 Konung Olavs och Sigrid storrådas samtal.
62 Sejdmännen brännas inne.
63 Eyvind »källa» dräpes.
64 Om konung Olav och Odens konster.
65 Ting i Tråndheim.
66 Om Järnskegge.
67 Gästabudet på Hlader.
68 Om tinget.
69 Tråndheim kristnas.

70 En stad grundlägges.
71 Konung Olavs giftermål.
72 Tranan bygges.
73 Thangbrand far till Island.
74 Om Hauk och Sigurd.
75 Om Hårek på Thjotta.
76 Eyvind »kindrevas» död.
77 Hålogaland kristnas.
78 Thore hjorts fall.
79 Konung Olavs färd till Godöarna.
80 Om biskop Sigurd.
81 Om isländingarna.
82 Isländingarna bliva döpta.
83 Hallfred »vandrådaskald» blir döpt.
84 Isländingarna bliva döpta.
85 Om konung Olavs färdigheter.
86 Leiv Eriksson blir döpt.


Olavs fiender samlas och Island och Grönland kristnas
 

87 Konung Gudröds fall.
88 Ormen långe bygges.
89 Om jarlen Erik Håkonsson.
90 Eriks härnadståg i österväg.
91 Konung Svens giftermål.
92 Konung Burislavs giftermål.
93 Konung Olavs uppbåd.

94 Ormens besättning.
95 Island kristnas.
96 Grönland kristnas.
97 Konung Olavs färd.
98 Om sveakonungen.
99 Sigvalde jarls förräderi
 


Slaget vid Svolder
 

100 Konung Olavs färd från Vendland.
101 Om konungens samtal.
102 Om konung Olavs här.
103 Konung Olavs skepp ordnas till strid.
104 Om konung Olav.
105 Striden börjar.
106 Konung Svens och konung Olavs flykt.

107 Om Erik jarl.
108 Om Einar »tambarskälve».
109 Om konung Olav.
110 Ormen äntras.
111 Ormen långe avröjes.
112 Rykten om Olav Tryggvesson.
113 Om jarlen Erik Håkonsson.

Olav den heliges historia