Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla
    


 

 


  
 

 


Örjan Martinsson


af
Titus Livius

Översatt till svenska av Olof Kolmodin d.y.

Åren 1831-44 utgavs i fem delar Olof Kolmodins (1766-1838) översättning av Livius livsverk "ab urbe condita" (Från Stadens grundande). Detta var med sina 142 böcker det mest omfattande verk som någon antik författare har skrivit, och då var det ändå ofullbordat. Livius skildrade i detta Roms historia från begynnelsen till år 9 f. Kr. Livius själv var nästan jämngammal med kejsar Augustus, han levde mellan åren 59 f. Kr. (eller 64) till 17 e.Kr., och nära knuten till Augustus som lät honom undervisa den blivande kejsar Claudius. Dessvärre är det bara en liten del av "ab urbe condita" som har blivit bevarat till vår tid. Närmare bestämt bok 1-10 som skildrar Roms uppkomst och tiden fram till 293 f. Kr. samt bok 21-45 som skildrar tiden 219-167 f. Kr. I bok 41 och 43-45 finns det dock stora luckor. Utöver detta finns dock också bevarade fragment av andra böcker samt en redogörelse över varje boks innehåll.

Kolmodin hann bara med att översätta 17 av de 35 bevarade böckerna, dvs. bok 1-10 och 21-27. Av dessa har jag de första sju böckerna i min ägo, vilka jag har skannat in och publicerat här. Jag hoppas också att jag får tag på de övriga delarna i något antikvariat så att Internet-publiceringen blir fullständig.

Första boken

Andra boken

509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 498497, 496,  495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486485, 484, 483, 482,  481, 480, 479, 478, 477, 476, 475, 474473, 472, 471, 470, 469, 468 f. Kr.

Tredje boken

467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 446 f. Kr.

Fjerde boken

445, 444, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 433, 432,431, 430, 429, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404 f. Kr.

Femte boken

403, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390 f. Kr.

Sjette boken

389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 372, 371, 370, 369, 368, 367 f. Kr.

Sjunde boken

366, 365, 364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342 f. Kr.

Eftersom Olof Kolmodin var mycket sparsam med kommentarer till sin översättning har jag kompletterat hans verk på denna punk så att man till fullo ska kunna förstå texten. För de första två böckerna finns mycket utförliga kommentarer tillgängliga på svenska i Sture Linnérs översättning från 1964 (reviderad 2002) respektive 2003. Jag har bifogat dessa som stöd till Kolmodins text och dessutom lånat Linnérs rubriker och årtalsangivelser (de sistnämnda avviker från Kolmodin med två år). Av utrymmesskäl har jag dock varit tvungen att stryka och redigera ner en hel del av Linnérs kommentarer. För de fullständiga kommentarerna och inte minst hans utmärkta inledningar hänvisar jag därför till Linnérs översättningar "Roms kungatid" (2002) och "Den romerska republikens äldsta tid" (2003) som ingår i Wahlström & Widströms klassikerserie. Med undantag för bok 1-2 av Linnér samt bok 21 (Gerhard Bendz 1954) och 23 (Sam Cavallin 1954) finns det dessvärre ingen modernare översättning av Livius böcker än Kolmodins från 1831-44. Endast 17 av de 35 bevarade böckerna har översatts till svenska och 13 av dessa enbart av Kolmodin. I sammanhanget bör också nämnas P. G. Lyths mycket fria tolkning av Livius första bok från 1908.

Då inga "officiella" svenska kommentarer finns tillgängliga för de övriga böckerna får jag bidra med mina egna så gott det går. För bok 6 och 7 har jag dock översatt kommentarer från Betty Radices engelska översättning från 1982 (Penguin Classics). För att man ska veta vem det är som kommenterar anger jag Kolmodins anmärkningar i punktform och Linnér/Radice's i sifferform samt mina egna anmärkningar i grön färg. Det ser ut på följande sätt:

  • Olof Kolmodins fullständiga kommentarer, vilka avser ställen i texten markerade med ett: *).

  1. Sture Linnérs kommentarer i bok 1 och 2, eller...

  2. Betty Radice's kommentarer i bok 6 och 7 som jag har översatt till svenska

  3. Mina egna anmärkningar.

Livius första bok