Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla
    


 

 


 
 

 


Örjan Martinsson

= Romarriket vid tiden för Augustus död år 14 e. Kr. (då skildringen i Tacitus Annaler börjar)
= Kejsarna Tiberius och Claudius erövringar 18-46 e. Kr. (skildrade i Tacitus Annaler)
= Erövringar 71-74 som ska ha skildrats i delar av Tacitus verk som inte har bevarats till vår tid (Historiae).
= Trajanus erövringar år 106 e. Kr. Han erövrade även Armenien och Mesopotamien tillfälligt 116-117 då Tacitus ännu levde.
= Tillfälliga erövringar. Erövringen av södra Skottland skildras i Tacitus Agricola och folken i Germanien i hans bok Germania.

På den här sidan har jag samlat alla översättningar av romerska källtexter som har skannats in och publicerats på min hemsida. Dessa utgörs av fyra inskannade böcker och två utdrag ur en femte bok som alla har separata introduktioner (klicka på rubrikerna). Dels Olof Kolmodins översättningar från 1800-talet av Livius och Tacitus krönikor över Romarrikets historia. Sedan en bok med Tacitus mindre skrifter översatta av Per Persson 1929 (kompletterad med ytterligare en översättning av Germania av N. E. Hammarstedt från 1916). Slutligen två utdrag från Åke Fridhs översättning av Julius Caesars skildring av kriget i Gallien (Bello Gallico) från 1963.

Romerska historien
af Titus Livius

Första boken
Andra boken

Tredje boken
Fjerde boken
Femte boken
Sjette boken
Sjunde boken
1184-509 f. Kr.
509-468 f. Kr
467-446 f. Kr.
445-404 f. Kr.
403-390 f. Kr.
389-367 f. Kr.
366-342 f. Kr.

Julius Caesars skildring av germanerna
(två exkurser från hans verk Bello Gallico)

Tacitus mindre skrifter

Dialogus de oratoribus

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Agricola

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Germania

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Romerska annaler
af Cajus Cornelius Tacitus

Första boken
Andra boken
Tredje boken
Fjerde boken
Femte boken
Sjette boken

Elfte boken
Tolfte boken
Trettonde boken
Fjortonde boken
Femtonde boken
Sextonde boken

Åren 14 och 15 e. Kr.
16, 17, 18, 19
19, 20, 21, 22
23, 24, 25, 26, 27, 28
29 och 31
32, 33, 34, 35, 36, 37

47, 48
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
54, 55, 56, 57, 58
59, 60, 61, 62

62, 63, 64, 65
65, 66

(81 kapitel)
(88 kapitel)
(76 kapitel)
(75 kapitel)
(11 kapitel)
(51 kapitel)

(38 kapitel)
(69 kapitel)
(58 kapitel)
(65 kapitel)
(74 kapitel)
(35 kapitel)